Manevru lokomotīvju remonts un tehniskā apkalpošana

AS „VRC Zasulauks” piedāvā manevru lokomotīvju TEM, TGM un TGK sēriju un to agregātu visa veida remontus (TR, VR un GR apjomā), ieskaitot modernizāciju ar kalpošanas termiņa pagarināšanu līdz 15 gadiem, kā arī tehnisko apkalpošanu (TA apjomā), saskaņā ar attiecīgo tehnisko noteikumu un instrukciju prasībām.

     

Uzņēmums piedāvā šos darbus veikt kā pastāvīgu ārpakalpojumu, slēdzot ilgtermiņa līgumu par regulārām apkopēm un nepieciešamajiem remontiem.

Līguma ietvaros uzņēmums veiks pārbaudes un remontus hidropārvadam, dzinējam, riteņpāriem, auto sakabēm, drošības ierīcēm un citām lokomotīvju iekārtām un ierīcēm.
AS „VRC Zasulauks” jau ir ilgstoša pieredze šāda veida pakalpojumu sniegšanā.

     

Uzņēmumam ir nepieciešamā materiāltehniskā bāze, kā arī atbilstoši apmācīts personāls un attiecīgie darbu veikšanas sertifikāti, kas ļauj kvalitatīvi sniegt iepriekšminētos pakalpojumus.

Atpakaļ

© 2012 AS "VRC Zasulauks". Visas tiesības aizsargātas.