Atalgojuma politika

Informācija par atalgojuma principiem

Darbiniekiem darba samaksa tiek noteikta atbilstoši ieņemamajam amatam. Atbilstošo atalgojuma līmeni nosaka darbinieku prasmēm, ieguldījumam un atbildības pakāpei, kā arī ievērojot Latvijas darba tirgus tendences.

Konkrētam amatam atbilstošo atalgojumu nosaka, ievērojot darbinieka veicamos amata pienākumus, darba pieredzi, individuālās spējas un atdevi sabiedrības mērķu sasniegšanā.

­

© 2012 AS "VRC Zasulauks". Visas tiesības aizsargātas.