Finanšu pārskati

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

 

Ziedojumi

AS „VRC Zasulauks” nav tiesību izmantot ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas nav tieši saistītas ar saimniecisko pakalpojumu sniegšanu, tas ir, nav iespējas veikt ziedojumus vai dāvinājumus un nodarboties ar sponsorēšanu un labdarību.

Līdz ar to AS “VRC Zasulauks” nav izstrādāta ziedošanas stratēģija vai dāvināšanas kārtība. Attiecīgi nav saņemti, kā arī veikti ziedojumi.

 

Veiktās iemaksa valsts budžetā 2018.gadā

Pievienotās vērtības nodoklis: 10 149 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 37 253 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 20 954 EUR
Riska nodeva: 21 EUR

 

Veiktās iemaksa valsts budžetā 2017.gadā

Pievienotās vērtības nodoklis: 1 440 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 49 510 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 29 150 EUR
Riska nodeva: 28 EUR

 

AS “VRC Zasulauks” nesaņem valsts vai pašvaldību finansējumu.

AS “VRC Zasulauks” nav zvērināta revidenta pārbaudītu starpperiodu pārskatu.


© 2012 AS "VRC Zasulauks". Visas tiesības aizsargātas.