Padome

Edmunds Beļskis, Padomes priekšsēdētājs

Edmunds Beļskis ieņem AS “VRC Zasulauks” padomes priekšsēdētāja amatu no 2018.gada 13.marta. Pilnvaru termiņš: 2021.gada 12.marts.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes nodrošināšana un vadība, Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnbūves tehnoloģijās
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Aparātbūves un Automatizācijas Fakultāte, Tehnoloģisko procesu un ražošanas automatizācija, inženiera kvalifikācija
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Aparātbūves un Automatizācijas fakultāte, Tehnoloģisko procesu un ražošanas automatizācija, bakalaura grāds


Darba pieredze:
 • Satiksmes ministrijas Sakaru departaments, direktors
 • VAS “Latvijas pasts”, kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis
 • SIA “Latvijas Gaisa Satiksme” Mācību centrs, valdes loceklis
 • Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, direktors
 • SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, valdes loceklis


Amati citās kapitālsabiedrībās:
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
 • VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis


Pēteris Krievs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pēteris Krievs ieņem AS “VRC Zasulauks” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu no 2018.gada 13.marta. Pilnvaru termiņš: 2021.gada 12.marts.

Izglītība:
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Darba pieredze:
 • Zvērināts advokāts, maksātnespējas procesu administrators. Šobrīd pensionējies.

Amati citās kapitālsabiedrībās:
 • nav


Lauma Jenča, Padomes locekle

Lauma Jenča ieņem AS “VRC Zasulauks” padomes locekļa amatu no 2018.gada 13.marta. Pilnvaru termiņš: 2021.gada 12.marts.

Izglītība:
 • Biznesa augstskola “Turība”, profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs.

Darba pieredze:
 • VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” Juridiskā departamenta direktore
 • SIA “MARNO J”, vadošais jurists
 • SIA “M.J.Restorāni” vadošais jurists
 • SIA “Hotel Bellevue”, vadošais jurists
 • SIA “VITALA”, vadošais jurists
 • SIA “SAVEL”, vadošais jurists

Amati citās kapitālsabiedrībās:
 • VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” valdes locekle

© 2012 AS "VRC Zasulauks". Visas tiesības aizsargātas.